Rólunk

Ügyvédi Irodánk széles körű jogi tanácsadási szolgáltatást és képviseletet nyújt ügyfelei részére az emberi jogok és szabadságok, közigazgatási jog, magántulajdon jogi, gazdasági, adójogi és büntetőjogi spektrum palettáján. Nyolcéves erdélyi és Európai Uniós jogi elméleti és gyakorlati tapasztalati háttérrel rendelkezünk, azzal az általános rálátással, amely a problémák lényegének felismeréséhez és a megoldásokhoz vezető helyes irány meghatározásához szükséges. Eszmei elvünk és vezérfonalunk, hogy partnereink igényeit ne csak jogtudományi szempontból közelítsük meg, hanem szellemi és alapvető emberi értékek és szociális társadalmi szempontból is. Ezt azért fontos, mivel az ügyvédi tevékenység olyan művészet, amely magasabb értelemben véve, szellemi, társadalmi elhivatottságaként az alapvető emberi értékeket, szabadságokat egy meghatározott irányba kovácsolja össze. Elhivatottságunknak tekintjük, hogy ez az irány a társadalmi igazságtalanságok igazságossá tételéhez vezető útra terelje úgy az ügyvédet, mint az ügyfelet, valamint a társadalmi tolerancia küszöbének folytonos bővítését eredményezze az erdélyi magyarság identitásának, sprirituális és kulturális önmegvalósításának megőrzése és gyarapítása érdekében.